Loopbanen in Zelforganiserende Teams

LiZeT is een acroniem voor Loopbanen in Zelforganiserende Teams, en verwijst naar een set van methodieken die werknemers en teams in staat stelt om meer betrokken te zijn in hoe taken en rollen worden ingevuld en verdeeld, op een manier dat ook de loopbanen van de teamleden ondersteunt wordt. De LiZet toolkit is bijzonder geschikt voor teams die de vrijheid hebben om zichzelf te organiseren, maar is ook ook bruikbaar voor teams die op dit moment nog minder ruimte hebben voor zelfsturing. LiZet kan hen zelfs helpen in het zetten van de eerste stappen naar zelforganisatie, door een nieuwe manier van organisatorisch denken te introduceren binnen hun organisatie.

Concreet bestaat LiZet uit 5 componenten en een check-it logica, die teams helpt omgaan met vraagstukken waar teamwerking en loopbanen elkaar kruisen. Samen vormt dit het teampaspoort. Als een team aan deze 5 componenten bouwt en deze ook onderhoudt, is de kans groter dan zij zich als zelforganiserend team wendbaar kunnen opstellen in een snel evoluerende omgeving, bij een veranderende teamopdracht of wijzigingen in teamsamenstelling of noden van teamleden.

LiZeT zet tegelijk in op duurzame loopbanen voor elk teamlid én op een goede teamwerking – een samenspel dat de teamresultaten ten goede komt. Ook het individu wordt aangemoedigd in het actiever opnemen van de eigen loopbaan door met deze 5 componenten aan de slag te gaan. De resultaten hiervan komen samen in een individueel loopbaanpaspoort.

About

Een snel wijzigende context vereist een andere aanpak voor duurzame loopbaanontwikkeling.

De snel wijzigende context in de maatschappij en in organisaties stelt de vraag op scherp wat loopbanen duurzaam maakt, en hoe duurzame loopbanen kunnen worden gerealiseerd voor iedereen. Een duurzame loopbaan betekent dat werknemers performant en inzetbaar zijn, dat ze hun werk fysiek en mentaal aankunnen, en dat ze werk doen dat aan hun noden voldoet. Een duurzame loopbaan betekent een win-win voor werknemer en organisatie en draagt bij tot een vlot werkende arbeidsmarkt. Loopbanen zijn geen statisch gegeven, ze zijn onderhevig aan veranderingen in zowel de context als de werknemer zelf. Om op die veranderingen in te spelen is een loopbaanbeleid nodig dat medewerkers faciliteert om eigenaarschap over hun loopbaan te kunnen en willen opnemen. Een belangrijke sleutel tot een duurzame loopbaan vormt het werk dat mensen dagelijks doen en de directe context waarin ze dit werk doen, namelijk hun team. Het team als context voor loopbaanontwikkeling bleef tot nu toe wat onderbelicht, zowel in de academische literatuur als in het loopbaanbeleid. De mogelijkheden hiervan aanboren is wat LiZeT doet.

3 complementaire partners met een gemeenschappelijke visie op loopbaanontwikkeling

Eind 2017 startten Antwerp Management School (AMS), Taborgroep en Workitects een ESF “Innovatie door Exploratie” project met als doel de loopbaanvooruitzichten van werkenden binnen de context van ‘Innovatieve Arbeidsorganisaties’ (IAO) te versterken. We speelden hiermee in op twee belangrijke tendensen binnen de arbeidsmarkt, die beide een gevolg zijn van de VOCA (Volatiel, Onzeker, Complex, Ambigu) omgeving waarbinnen organisaties werkzaam zijn en loopbanen vorm krijgen, maar die tot nu toe relatief onafhankelijk van elkaar werden bekeken (zowel binnen de meer academische literatuur als binnen de praktijk van organisaties):

1. Een toenemende klemtoon op zelfsturing in de loopbaan.

2. Teams als context voor werk en loopbanen.

Op basis van de inzichten die tijdens dit project werden verworven, zowel vanuit academische literatuur als vanuit de praktijk, werd d.m.v. de “design thinking” methodiek een dienstverlening ontwikkeld, bestaande uit de LiZeT toolkit en de bijbehorende opleiding voor LiZeT coaches. Meer informatie over de resultaten van het onderzoek, vind je in de whitepaper.

Ontdek wat LiZeT voor jouw organisatie kan betekenen

Herbeleef de lancering van LiZeT

Op 19 mei 2021 lanceerden we de LiZeT Toolkit via een interactieve webinar aan een geëngageerd publiek van meer dan 300 professionals.

Na een plenaire introductie konden deelnemers via workshops naar keuze kennismaken met de methodieken en leren uit de ervaringen van organisaties die deelnamen aan onze pilootstudie. Daarnaast kregen onze gasten de kans om een aantal methodieken zelf uit te proberen.

Herbekijk de plenaire sessie
Herbekijk de webinar
Raadpleeg de presentatie
Herbekijk de webinar
Ams log1576768924
Workitects
Tabor logo zonder baseline zwart
© Antwerp Management School 2021 Powered by the University of Antwerp