Maak kennis met LiZeT

Wil je ontdekken wat LiZeT kan betekenen voor jouw team, of wil je de LiZeT toolkit implementeren in je organisatie? Schrijf je dan
nu in voor de LiZeT opleiding. Tijdens deze tweedaagse opleiding gaan we verder dan enkel de ins- en outs van de LiZeT methode, en besteden we ook speciale aandacht aan de verankering van de toolkit in zelfsturende teams, het bouwen aan een duurzaam loopbaanbeleid binnen bedrijven, het nastreven van de juiste randvoorwaarden op de werkvloer, en hoe je LiZeT als denkkader kunt inbedden in een ruimer IAO/HR beleid.

Foto Lizet 300 Dpi

Schrijf je nu in voor de tweedaagse LiZeT opleiding

Hoe het werk verdeeld wordt en de creativiteit die teamleden daarbij tonen, met oog voor elkaars noden en de teamdoelen, creëert mogelijkheden tot werkbaar werk, verhoogt de inzetbaarheid, geeft groeikansen en versterkt de verbinding. Binnen een team zijn met andere woorden tal van loopbaanmogelijkheden te ontdekken, maar deze mogelijkheden worden vaak nog onderbenut.

Om hier een antwoord op te bieden, ontwikkelden Antwerp Management School, Taborgroep en Workitects (in het kader van een ESF-project) de loopbaantool LiZeT, een acroniem voor ‘Loopbanen in Zelforganiserende Teams’. Met deze tool krijgen teams de vrijheid om hun taken en rollen binnen het team vorm te geven en te (her)verdelen.

Wanneer?

2 en 9 juni 2022, van 9u tot 17u

Voor wie?

Voor teamcoaches, leidinggevenden, HR-professionals, loopbaancoaches en adviseurs die met teams rond loopbanen aan de slag willen gaan en op die manier de teamwerking én de duurzame loopbaan van teamleden willen bevorderen. Ervaring met het begeleiden van teams of groepsdynamica, binnen een organisatiebrede context, is daarbij ons vertrekpunt.

Wat?

Deze tweedaagse opleiding als Lizet-coach is logisch opgebouwd rond de volgende componenten:

> Kader opbouwen waarbinnen we als Lizet-coach starten:

  • Hoe kijken we naar organisaties en (zelforganiserende) teams?
  • Wat zijn de pijlers van een duurzaam loopbaanbeleid? Hoe vertaal je dit naar het teamniveau?

.

> Denklogica aanreiken waarbinnen LiZet is opgebouwd:

  • Vanuit welke principes is LiZeT opgebouwd?
  • Wat zijn de mogelijk te bereiken doelstellingen en outputvariaties?
  • Hoe kan je LiZeT integreren in een breder HR-beleid?
  • Welke stappen en methodologieën zitten vervat in LiZeT?

.

> LiZeT inzetten als coach in de praktijk:

  • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden?
  • Hoe ga je concreet aan de slag met LiZeT?
  • Hoe kan je als LiZet-coach LiZeT aanpassen in functie van doelgroep of context?

.

Hoe pakken we dit aan?

De opleiding bestaat uit een mix van kennisdeling binnen de groep en praktische toepassing. We vertrekken vanuit een aantal belangrijke inzichten rond duurzaam loopbaanbeleid en zelforganiserende teams als kapstok om concreet met LiZeT aan de slag te gaan. De integrale benadering en denklogica van LiZet worden gedeeld waarbij we een aantal LiZet-tools samen doorlopen. Dit laat je als deelnemer toe om zelf te ervaren wat LiZeT kan teweegbrengen bij medewerkers.

Dit traject wordt opgebouwd door een complementair LiZeT-team bestaande uit prof. dr. Ans De Vos (Antwerp Management School), Frank De Craecker (Workitects) en Melissa Plasschaert (Taborgroep).

Wat zijn onze leerdoelen na deze 2 dagen?

Als LiZeT-coach heb je na deze vorming inzicht in een aantal belangrijke principes van duurzaam loopbaanbeleid en zelforganiserende teams (de inhoudelijke fundamenten van LiZeT). Daarnaast heb je je vertrouwd gemaakt met de integrale benadering van LiZeT.

Waar?

De AMS campus, Boogkeers 5, Antwerpen


Heb je een specifieke vraag voor ons of interesse in een gepersonaliseerd traject, waarbij onze coaches langskomen in jouw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.

Ams log1576768924
Workitects
Tabor logo zonder baseline zwart
© Antwerp Management School 2021 Powered by the University of Antwerp